دعای بازگشت معشوق

دعای برگشتن عشق از دست رفته + طلسم بازگشت معشوق در یک روز

آیا دعا کردن به تنهایی باعث میشود کسی عشق از دست رفته خود را برگرداند؟ قطعا این سوال در ذهن شما هم نقش بسته است! خداوند متعال فرموده که من حاجت هیچ کسی را بدون جواب نمیگذارم

دعای برگشتن عشق | طلسم عشق شدید طلسم عشق از راه دور طلسم حلقه طلسم عشق فوری قویترین طلسم محبت طلسم محبت یهودی طلسم محبت بسیار قوی دعای احضار محبت از راه دور طلسم بیقراری شدید معشوق دعای برگشتن عشق

(( فان تولوافقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم))
آیا دعا کردن به تنهایی باعث میشود کسی عشق از دست رفته خود را برگرداند؟ قطعا این سوال در ذهن شما هم نقش بسته است! خداوند متعال فرموده که من حاجت هیچ کسی را بدون جواب نمیگذارم اما هر انسانی باید برای حاجت خود تلاش کند، نمیتوان در خانه نشست و از خدا پول خوشبختی خواست باید تلاش کرد و از خداوند مدد جست. دعای برگشتن عشق

دعای برگشتن عشق

خداوند انسان را با اراده خلق کرده است و هیچ وقت اراده انسان را از او نمیگیرد بنابر این فقط با دعا کردن خداوند عشق شما را برنمیگرداند شما باید برای بازگشت عشقتان تلاش کنید، احساس او را تغییر دهید تا به بازگشت متقاعد شود و در کنار تلاش خود از خداوند کمک بگیرید، جز دعا کردن شما نیاز به استفاده از روش های علمی و نوین ترمیم روابط هستید، این روش ها در کتاب بازگشت به عشق حسین رجب پور در شش مرحله علمی و کاربردی بیان شده است. دعای برگشتن عشق
پرسش و پاسخ طلسم عشق شدید
اگر خواهی که کسی از محبت و دوستی از تو جدایی نکند، در روز یکشنبه ناخن های دست و پای خود را بگیرد و بسوزاند و خاکستر آن را در آب یا شربت ریخته و بگوید : “تسخیر کردم دل و جان و عشق فلان زاده فلان را” . بعد به هر که داده بخورد که از عشق دیوانه شود و جدا نشود تا آخر عمر. دعای برگشتن عشق
طلسم عشق از راه دور
اگر میخواهی کسی را از عشق خود بیقرار گردانی.
ناخنهای خود را بگیر و یک بار سوره یس مغربی را به ناخن هایت بخوان و بعد ناخن ها را در جعبه کوچکی مانند قوطی کبریت بریز و هر وقت ان طرف رو دیدی جعبه را تکان بده و به جعبه فوت کن و بعد به ان شخص فوت کن.تا مثل کنه بهت بچسبه . دعای برگشتن عشق
طلسم حلقه
این عمل برای زن و شوهر و فرزندان و خانواده میباشد.اگه دوست دارید همسرتان به شما محبت دائمی و شدیدی داشته باشد و یا فرزندان در خانواده نسبت به شما و همدیگر محبت دائمی داشته باشند.عمل زیر را حتما انجام دهید که از قویترین اعمال است و چندین بار توسط چندین اساتید به تجربه رسیده است. این سوره ها را که مذکور میشود بخواند بر هر یک چهل و یک مرتبه بخواند و بعد همه را حلوا کرده بخورد مطلوب دهد .از عشق و دوستی او بیقرار گردد. دعای برگشتن عشق
سوره حمد ۴۱ بار بر قند بخواند
سوره انا اعطیناک الکوثر ۴۱ بار بر نبات بخواند
سوره اذا زلزله ۴۱ بار بر شکر بخواند
سوره لایلاف قریش ۴۱ بار بر ترنجبین بخواند
سوره قل هو الله احد را ۴۱ بار بر گزانگبین بخواند
سوره والتین والزیتون را ۴۱ بار بر خرما بخواند
سوره الم نشرح را ۴۱ بار بر کشمش بخواند – دعای برگشتن عشق
طلسم عشق فوری
برای محبت اگر خواهی کسی رو با خودت مهربون کنی بنویس در موقعی که شمس در شرف هست.خوب اینهم دعا .آیت الکرسی را هفت دفعه روی کاغذ سفید نوشته ودر طعام طرف کنید. حتما نیت یادتون نره. دعای برگشتن عشق
پرسش و پاسخ قویترین طلسم محبت
نوع دیگری از دعای محبت
این دعا را با مشک وزعفران بردو قطعه پارچه نوشته و یکی را در آب روان یا چاه آب انداخته ودیگری را با خود همراه کنید
علیکم یااصحاب السحرو الوسواس ورضوان وابلیس اجمعین و یا ادنان ویلحقوا بسم فلان ابن فلان
وبه جای فلان ابن فلان اسم شخص مورد نظر خودو مادرش را میبریدودیگر اینکه اگر شخص مورد نظر مونث باشد به جای (ابن)می نویسید(بنت) دعای برگشتن عشق
طلسم جلب محبت مطلوب
این را شبهای جمعه بعد از نیمه شب ۳۰ مرتبه بخوانید:
(( فان تولوافقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم)) ( سوره توبه آیه آخر ) و بعد از هر مرتبه بخوانید(( اللهم یا رب حسبی الله علی ( فلان بن فلانه اسم او و مادرش) اعطف قلبه و ذلله لی))
طلسم بیقراری شدید معشوق
قویترین طلسم محبت طلسم عشق شدید طلسم های قدیمی قویترین طلسم جدایی طلسم محبت و تسخیر قلب طلسم محبت یهودی طلسم های شیطانی طلسم عشق از راه دور طلسم عشق فوری – دعای برگشتن عشق
مراحل بازگشت به عشق
آیا دعا کردن به تنهایی باعث میشود کسی عشق از دست رفته خود را برگرداند؟ قطعا این سوال در ذهن شما هم نقش بسته است! خداوند متعال فرموده که من حاجت هیچ کسی را بدون جواب نمیگذارم اما هر انسانی باید برای حاجت خود تلاش کند، نمیتوان در خانه نشست و از خدا پول خوشبختی خواست باید تلاش کرد و از خداوند مدد جست. دعای برگشتن عشق
خداوند انسان را با اراده خلق کرده است و هیچ وقت اراده انسان را از او نمیگیرد بنابر این فقط با دعا کردن خداوند عشق شما را برنمیگرداند شما باید برای بازگشت عشقتان تلاش کنید، اخساس او را تغییر دهید تا به بازگشت متقاعد شود و در کنار تلاش خود از خداوند کمک بگیرید، جز دعا کردن شما نیاز به استفاده از روش های علمی و نوین ترمیم روابط هستید، این روش ها در کتاب بازگشت به عشق حسین رجب پور در شش مرحله علمی و کاربردی بیان شده است. دعای برگشتن عشق
قویترین طلسم محبت
با رعايت اصولي كه توضيح مي دهم ميتوانيد براي چله نشيني  و همچنين براي مندل نشيني به اميد خدا موفق شويد.
الف ) اعمالي كه بايد در دوران چله نشيني و يا همان مندل نشيني و چله جن رعايت كنيد: دعای برگشتن عشق
۱- عدم نزديكي با همسر و با بدن و لباسي كاملاً طاهر وپاك باشيد
۲- عدم صحبت و معاشرت با ديگران وقتي درون مندل ودرحال چله نشيني هستيد
۳- پرهيز از خوراك حيواني مانند: ( گوشت/ مرغ / ماهي/ شير / تخم مرغ )
طلسم عشق شدید
*اگر در دعایی نوشته شده بود :   **فلان بن فلان    علی حب    فلان بنت فلان*
*بجای فلان اول: اسم طرف و بجای فلان دوم: اسم مادر طرف رو بنویسید و بعد
از علی حب*
*بجای فلان اول: اسم خودتون و بجای فلان دوم: اسم مادرتون رو بنویسید .
مثال :*
*علیرضا بن زهرا     علی حب    مریم بنت خدیجه*
طلسم های قدیمی
در تحبیب مجرب ، بیاورد پنج عدد بیضه مرغ (تخم مرغ) و بر هر یک یکمرتبه سوره یاسین را بخواند و به هر مبین که برسد (هر دفعه که در قرائت سوره یاسین به کلمه مبین میرسد) به آن بیضه بدمد ، آن بیضه ها را بشکند و خاگینه کند و شیرینی داخل آن کند و بخورد هر که خواهد بدهد (به هر که خواهد بخوراند) که از محبت او دیوانه گردد. مجرب است. دعای برگشتن عشق
دعای بخت گشایی و ازدواج سريع
دعای بخت گشایی و ازدواج سریع ذیل بسیار مجرب است.  برای كسی كه دوست دارد بزودی ازدواج كند و بخت نيك داشته باشد اين دعا را ورد زبان سازد و بر آن مداومت نمايد به زودی به مراد خود خواهد رسيد: دعای برگشتن عشق
بعد از نماز صبح ۹۹ بار بگويد: يا حنان يا منان. و سپس بگويد:
قویترین طلسم جدایی
برای محبت این اسماء را در ورقه ای سفید به مشک و زعفران و گلاب نوشته و آن را همراه خود نگه دارید و بخور برای انجام این عمل صندل سرخ و عود خوشبو است و این عمل را باید در روز ۵ شنبه در ساعت مشتری یا در روز جمعه در ساعت زهره انجام داد و در اول ماه بهتر است . دعای برگشتن عشق
بسم الله الرحمن الرحیم
اشازنوش ۳ کفیطیوش ۳ دبراوش ۳ قیوش ۳ ثنوش ۳ قنوش ۳ شجکیوش ۳ هبوش ۳ طقطقوش ۳ توکلوا یا خدام هذه اسماء و اجلبوا قلب فلان بنت فلان الی فلان بن فلان الوحا ۳ العجل ۳ الساعة ۳
طلسم محبت و تسخیر قلب
طلسمات زیر رو بر روی یه ورق آهنی بنویسید و آهن رو بر روی آتش نگه دارید و مقداری هم نبات بر روی آن بریزید اسم طرف را هم با حروف مقطعه بنویس
الوهح الوهح الوهح به نام فلان بن فلان علی حب فلانه بنت فلانه العجل العجل العجل الساعة الساعة الساعة الوحا الوحا الوحا علیکم یا ابا ابطین اسواس اسواس احضروا ف ل ا ن ب ن ف ل ا ن
طلسم محبت یهودی
اگر (خواهی) کسی را از محبت خود (دیوانه) گردانی ، بستان بیست و یکدانه فلفل سیاه و بر هر دانه یکبار سوره (انا انزلناه) را بخواند بدون بسم الله ، به نیت محبوب که در نظر است ، (سپس) در آتش ریزد که عجایب بینی.
طلسم ديوانه كردن معشوق طلسم بیقراری شدید معشوق دعاي عاشق كردن مرد طلسم عاشق كردن يك مرد طلسم عشق شدید طلسم عشق فوری دعاي ديوانه كردن محبوب دعا براي عاشق كردن يك نفر از راه دور دعاي عاشق كردن سريع
پرسش و پاسخ مراحل بازگشت به عشق
آیا دعا کردن به تنهایی باعث میشود کسی عشق از دست رفته خود را برگرداند؟ قطعا این سوال در ذهن شما هم نقش بسته است! خداوند متعال فرموده که من حاجت هیچ کسی را بدون جواب نمیگذارم اما هر انسانی باید برای حاجت خود تلاش کند، نمیتوان در خانه نشست و از خدا پول خوشبختی خواست باید تلاش کرد و از خداوند مدد جست. دعای برگشتن عشق
خداوند انسان را با اراده خلق کرده است و هیچ وقت اراده انسان را از او نمیگیرد بنابر این فقط با دعا کردن خداوند عشق شما را برنمیگرداند شما باید برای بازگشت عشقتان تلاش کنید، اخساس او را تغییر دهید تا به بازگشت متقاعد شود و در کنار تلاش خود از خداوند کمک بگیرید، جز دعا کردن شما نیاز به استفاده از روش های علمی و نوین ترمیم روابط هستید، این روش ها در کتاب بازگشت به عشق حسین رجب پور در شش مرحله علمی و کاربردی بیان شده است. دعای برگشتن عشق
طلسم ديوانه كردن معشوق
از روی وفق زیر دو عدد بکش یکی را بر بازو ببند دیگری را در آب بجوشان به خورد طرف بده محبت بینشان همانند یوسف و زلیخا گردد طوری که حتی در فکرت هم نمی گنجد .
یُحِبُّونَهُمْ
کَحُبِّ اللّهِ
وَالَّذِینَ آمَنُواْ
أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ
أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ
وَالَّذِینَ آمَنُواْ
کَحُبِّ اللّهِ
یُحِبُّونَهُمْ
کَحُبِّ اللّهِ
یُحِبُّونَهُمْ
أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ
وَالَّذِینَ آمَنُواْ
وَالَّذِینَ آمَنُواْ
أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ
یُحِبُّونَهُمْ
کَحُبِّ اللّهِ
فلان بن فلان علی حب فلان بنت فلان
طلسم بیقراری شدید معشوق
السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته
در حالی که به شخص مورد نظر نگاه میکند این ایه ها و توکیل را چند بار بخوانید میگویی: یا ایها الملاء ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. قال عفریت من الجن انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیه لقوی امین – دعای برگشتن عشق
سپس: توکلوا یا خدام هذه الایات بجلب من انظر الیه الوحا العجل الساعه (فان لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی ولا تقربون ) حسبی الله ونعم الوکیل
دعاي عاشق كردن مرد
بسم الله الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً یُحِبُّونَهُمْ کَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِینَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ وَلَوْ یَرَى الَّذِینَ ظَلَمُواْ إِذْ یَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّهَ لِلّهِ جَمِیعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعَذَابِ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ . وَإِنِ امْرَأَهٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیراً. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَکَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن یُرِیدَا إِصْلاَحاً یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیماً خَبِیراً یَسْأَلُونَکَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِیْنِکُمْ وَأَطِیعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِی وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وذریتهم إِنَّکَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ اللهم بحق هذه الآیات الشریفه اعطف قلب فلانه بنت فلانه على فلان بن فلانه بالمحبه الدائمه و الألفه والعطف والحنان فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم ولا حول ولا قوه إلا بالله العلی العظیم وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
طلسم عاشق كردن يك مرد
اگر خواهی که کسی را در عشق خود بی قرار گردانی باید این دعا را بخوانی بر شکر
و دمیده بر آن کس بدهی تا بخورد دیوانه و بی قرار گردد
بسم الله الرحمن الرحیم
قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ
باسم فلان بنت فلان علی حب و عشق فلان بن فلان الساعة الساعة الساعة
طلسم عشق شدید
اگر کسی بخواهد نزد مردم یا مطلوب و یا اگر با کسی حاجتی داشته باشد عزیز و محبوب جلوه کند و هرچه خواهد همان شود و بنوعی زبان دیگران بسته باشد موقع بیرون آمدن از خانه این ذکر را دوازده مرتبه بخواند و به خود بدمد بسیار مجرب است: دعای برگشتن عشق
یا عَزیزُ ذُو العِزَّ وَ الاِقتدارِ اَعِزَّنِی
طلسم عشق فوری
طلسمات زیر رو بر روی یه ورق آهنی بنویسید و آهن رو بر روی آتش نگه دارید و مقداری هم نبات بر روی آن بریزید اسم طرف را هم با حروف مقطعه بنویس
الوهح الوهح الوهح به نام فلان بن فلان علی حب فلانه بنت فلانه العجل العجل العجل الساعه الساعه الساعه الوحا الوحا الوحا علیکم یا ابا ابطین اسواس اسواس احضروا ف ل ا ن ب ن ف ل ا ن
مطالب مرتبط: 

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا