جذب معشوق

دعای آتشی قوی ترین دعای جلب توجه شخص مورد نظر برای ازدواج

دعای آتشی | در این مطلب به معرفی دعایی اسرار آمیز و پایدار که به نام دعای آتشی معروف است می پردازیم که از قدیم الایام برکت بخشیدن به دارایی ها یکی از  دست آورد هایش بوده است. در مواردی خطر نیش حشرات انسان را تهدید می کند که دعای آتشی شما را از این بلا در امان نگاه می دارد. دعای آتشی در مورد در امان ماندن از چشم زخم هم بسیار نیکوست. اگر می خواهید در روابط خصوصی، معشوقتان تشنه شما باشد دعای آتشی این کار را برای شما انجام می دهد.

دعای آتشی

دعای آتشی بیشتر در زمینه هایی مثل توجه کسی را برای ازدواج جلب کردن استفاده می شود دعای آتشی برای بعد از رابطه یا ازدواج بر روی خیانت نکردن طرف شما به شما و یا باز گرداندن معشوقی که به شما خیانت کرده کاربرد فراوانی دارد. دعای آتشی علاوه بر مستحکم کردن کانون گرم خانواده برای جلب اعتماد و اعتبار در بازار و معاملات نیز بکار می رفته است. دعای آتشی برای آمد داشتن اموال خریداری شده در ایران باستان نیز بسیار رونق داشته است. دعای آتشی

متن زیر را بر روی کاغذی بدون خط نوشته آن را درون ظرفی انداخته، ظرف را روی آتش بگذارید. بر روی بام خانه بروید و با خاکستر موجود در ظرف یک دایره دور خود بکشید.صد بار نام خداوند را به هر زبان که دوست دارید به زبان بیاورید. طلسم فعال شده است و مدت زمان پایداری طلسم تا زمان است که شما از قضاوت دیگران و تهمت زدن پرهیز کنید.

طلسم محبت بسیار قوی

طلسم محبت بسیار قوی برای کسانی کار برده بیشتری داشته است که سر گرمی و اوقات فراغتشان معمولاً بجای عشق ورزیدن و تفریح با شما و خانواده به رفیق بازی و سر گرمی های کاذبه اختصاص دارد.برای طلسم محبت بسیار قوی مانند طلسم محبت شدید بدون بازگشت باید دو هفته وقت گذاشت .در اولین روز بعد از نماز صبح آن را بر کاغذی سفید و بدون خط نگاشته و تا کنید و بر زیر لیوان آبی بگذارید. روزی هزار صلوات بخوانید و بر آب بدمید. در پایان هر هزار بار صلوات، طلسم را در آب لیوان خیس کرده در جایی بگذارید خشک شود و فردا دوباره این عمل را تکرار کنید. بعد از پایان دو هفته طلسم را سه گوش تا کنید و در خاک دفن کنید. طلسم محبت بسیار قوی را باید در روز جمعه شب هنگام دفن کرد.طلسم محبت بسیار قوی در حیطه فعالیت خود که مربوط به ایجاد محبوبیت در طرف مقابل است از دعای آتشی قدرتمند تر می باشد ولی در مسائل مالی این طور نیست. دعای آتشی

« ولی ولی ولی ولی ولی ولی العولا العولا العولا العولا العولا العولا جو جو جو جو جو الف الف الف الف الف و هئو هئو هئو هئو هئو هئو هئو کی شی کشون کی شی کشون کی شی کشون کی شی کشون »

دعای محبت اتشی قوی

دعای محبت اتشی قوی که در زیر آمده است را بر کاغذ بدون خط بنویسید و بجای نقطه چین نام فرد مورد نظر و در محل نقطه چین دوم نام مادر او را بنویسید. بسیار در زمینه بیپروایی در ابراز علاقه معشوق به شما نتیجه بخش است . دعای مذکور را بعد از خواندن 1000 صلوات هنگام نیمه شب در آتش بیندازید. برای فرستادن صلوات های یک روز بیشتر زمان ندارید طلسم محبت اتشی قوی بر دعای آتشی چیره است.

« لا می می می می نا سو سو سو سو نی ای ای ای یا نا نا نا نا ……. فرزند …….. هزم هزم هزم کوشکنا کوشکنا کوشکنا »

 طلسم محبت سوزاندنی از راه دور

طلسم محبت سوزاندنی از راه دور که در زیر آمده از کهن ترین طلسم های باستانی است و فقط جهت دیدار و (مهر و محبت در دل طرف انداختن) استفاده می شود. به دلیل اینکه ایرانیان کهن بسیار باحیا بودند، حتی در رویاهای خود نیز به آرزوهای حلال می اندیشیدند. توجه داشته باشید طلسم محبت سوزاندنی از راه دور از طلسم هایی است که با قویترین طلسم محبت از راه دور برابری می کند

متن زیر را با سرمه بر روی سنگی صاف بنویسید و در شعله گاز بگذارید تا سرخ شود. بعد از سرد شدن سنگ آن را در زیر تخت خواب خود بگذارید. توجه داشته باشید که اگر کمتر از 6 ماه بعد با فرد مورد نظر ازدواج کردید باید سنگ را از محل خود خارج کرده و در خاک دفن کنید. طلسم محبت سوزاندنی از راه دور بر دعای آتشی چیره است. دعای آتشی

طلسم محبت فوری

در این قسمت از دعای آتشی به معرفی طلسم محبت فوری می پردازیم. آیا فرد مورد نظر شما به خواستگاری کسی غیر از شما رفته یا به منزل کسی رفته است است که از وی خواستگاری کند؟ معشوق شما در خواستگاری است که شما مخاطب وی نیستید و می خواهید از مخاطبش خوشش نیاید و غیر از شما حد اقل در آن شب به کسی دلبستگی پیدا نکند؟ همچنین اگر فرد مورد نظر شما در جایی است که شما هم در آن محل می باشید طلسم محبت فوری می تواند تمام حواسش را به محبت کردن به شما اختصاص دهد. اگر تمایل به مطالعه انواعی دیگر از طلسم محبت فور دارید آنها را در مطلبی تحت عنوان طلسم محبت شدید بدون بازگشت دنبال کنید.

درست است این طلسم فقط یک شب جواب می دهد ولی بسیار قدرت مند است. و شاید استفاده از این طلسم پایه و اساس ازدواج در آینده را نیز فراهم کند.

طلسم زیر را با زغال بر روی ظرفی سفالی بنویسید و در روز یا شب مورد نظر در حالی که نام وی را به زبان می آورید، بشکنید.

قویترین طلسم محبت هندی

قویترین طلسم محبت هندی از دعای آتشی در سطح پایین تری می باشد .قویترین طلسم محبت هندی را در مطلب قویترین طلسم محبت هندی به طور کامل شرح داده است که توجه شما را به مطالعه آن مطالب جلب می کنم. دعای آتشی

طلسم محبت سوزاندنی فوری

از قویترین طلسم های محبت باستانی دنیا می توان به طلسم محبت سوزاندنی فوری اشاره کرد که بسیار قوی و نتیجه بخش بوده است. افتادن فوری معشوق به پای شما برای ازدواج از معروف ترین دستاورد های طلسم محبت سوزاندی فوری می باشد. اگر ازدواج کرده باشید طلسم محبت سوزاندنی فوری رابطه بین شما را به شدت عاشقانه و پایدار میکند به طوری که  خوشبختی واقعی را تجربه کنید. از ابتدا تا انتهای اجرای طلسم محبت سوزاندنی فوری که از قویترین طلسم های محبت دنیا می باشد باید کمتر از سه روز طول بکشد. متخصصین علومه غریبه از زمان باستان تا کنون طلسم محبت اتشی قوی را هم تراز با طلسم محبت سوزاندنی فوری می دانستند.طلسم محبت سوراندنی فوری بر دعای آتشی چیره است

ابتدا پرنده یا چهار پایی را به نیت سیر کردن فقرا قربانی کنید و گوشت آن را به مستمندان دهید. به غیر از استخوان ران پای راست حیوانی که نظر کردید هیچ قسمتی را نزد خود نگاه ندارید. استخوان ران را روی آتش چنان حرارت دهد که قسمتی از آن ذغال شود. با ذغال روی کاغذی بدون خط طلسم محبت سوزاندنی فوری را که در زیر آمده بنویسید. طلسم محبت باستانی را در ظرفی فلزی قرار داده و روی آتش بگذارید آتشی که فقط با سوختن چوب خشک به وجود آمده باشد . خاکستری که در ظرف فلزی پدیدار شده است را چهار سوی بیرون خانه در هوا و بعد از گفتن نام معشوقتان فوت کنید.

قویترین طلسم محبت دنیا

قویترین طلسم محبت دنیا را که بسیار ویژه و کار آمد می باشد در صفحه ای تحت همین عنوان معرفی نموده ایم که پیشنهاد می کنیم برای مطالعه آن درنگ نکنید. همین طور که مشخص است قویترین طلسم محبت دنیا بر دعای آتشی چیره است. دعای آتشی

قویترین طلسم محبت یهودی

قویترین طلسم محبت یهودی نسبت به دعای آتشی در سطحی پایین تر قرار دارد که توجه علاقه مندان به مطالعه این طلسم را به مطلبی تحت عنوان قویترین طلسم محبت یهودی جلب می کنیم. دعای آتشی

طلسم محبت بسیار قوی

طلسم محبت شدید سوزاندنی – شکل چند ضلعی زیر را بر کاغذی رسم کنید و اعداد نوشته شده در شکل را که مربوط به طلسم محبت شدید سوزاندنی می باشد از بالا و در جهت عقربه های ساعت به ترتیب بنویسید. حال به داخل شش ضلعی بیایید و اول عدد بالا یعنی 11011 و بعد عدد پایین 12222 را بنویسید. نکته قابل توجه در نوشتن طلسم محبت شدید سوزاندنی همین به ترتیب وارد کردن اعداد و اسامی هستند. نام خود را در چهارضعلی سمت راست و نام فرد مورد نظر خود را در چهار ضلعی خالی سمت چپ بنویسید. در داستان خسرو و شیرین آمده است که خسرو در اولین روز جمعه بعد از دیدار شیرین این طلسم را بر تکه چوبی چند ضلعی نوشت و پس از دویست و هفده بار الرحمان الرحیم و یازده مرتبه الله اکبر خواندن بر طلسم آن را در آتش انداخت. توجه داشته باشید که ذکر زمان خسرو همین ذکری است که آورده ایم ولی به زبان فارسی اما به دلیل اینکه ذکر عربی آن بسیار کامل تر و نتیجه بخش تر است پیشنهاد ما به اجرا کنندگان طلسم محبت شدید سوزاندنی استفاده همین ذکر عربی آن است.طلسم محبت شدید سوزاندنی از دعای آتشی قویتر می باشد. دعای آتشی

بیشتر بخوانید:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا